Κύπελο Πατρέας
sCore = sqrt(S*M/(R+2)) * 100 * B
ORC CLUB
Προσμετρώνται 10 ιστιοδρομίες
Ιστιοδρομίες1234567891011
MANORA1MANORA2MANORA3MANORA4ΑΝΚ.ΑΝRA1ΑΝΚ.ΑΝRA2ΑΝΚ.ΑΝRA3ΜΙΓΙRA1ΜΙΓΙRA2ΘΥ20RA1ΘΥ20RA2
Αρ. ΣκαφώνS1110141414141318171412ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ
ΑπόστασηΜ2525252525252518181616
ΒαρύτηταB11111111111
1 IRIS R 34.51.5321659148066
C 74264510808379351080637680527864566
2 ZMPIRIS R 115454712377996
C 9579137077647077646011039875669462
3 CHER R 426686495466594
C 677791661661592661736543661611490
4 KALYDONA R DNCDNC1.5113824  6261
C   108010801080837570900714  
5 CAPT. YIOTIS R 2399910212145DNC6153
C 829707564564564540901481437566 
6 EX ANIMO R 54.5751089711735998
C 627645624707540592544600485499620
7 AGIOS RAFAIL R     35141215878
C     83770710417351010748800
8 ELENA R RETDNC424251189DNC5630
C 48 764935764935681499553451 
9 FILINTA R 77311773813DNCDNC5511
C 553527837519624624806569452  
10 EVZAN R 661286910DNCDNC1284820
C 586559500592661564520  400438
11 SIBA R 89812   106624453
C 524477592500   520618529693
12 MELENI R DNCDNC1414131212171713104001
C   468468483500482413401386400
13 DIINEKIS R 10101313111311  DNCDNC3403
C 479456483483519483500    
14 CHIMOULIS R DNCDNC10101211DNC1310DNCDNC3069
C   540540500519 465505  
15 STELIOS R 98117       2143
C 500500519624       
16 EY R     14RET131815  1807
C     46848465402424  
17 KIRKI II R        6710DNC1651
C        636583432 
18 PEGASUS R        33  1587
C        805782  
19 AMFITRITI R        1416DNS121232
C        450412 370
20 OKIROI R          85997
C          473524
21 ANNA R        1612DNCDNC892
C        424468  
22 PITHEAS R     DNCDNCDNC  119833
C          415418
23 ARIADNI R        DNCDNC1411758
C          374384
24 AZUL R        15DNC  437
C        437   
25 HARA R     DNCDNCDNC     
C            
ORC INTERNATIONAL
Προσμετρώνται 10 ιστιοδρομίες
Ιστιοδρομίες1234567891011
MANORA1MANORA2MANORA3MANORA4ΑΝΚ.ΑΝRA1ΑΝΚ.ΑΝRA2ΑΝΚ.ΑΝRA3ΜΙΓΙRA1ΜΙΓΙRA2ΘΥ20RA1ΘΥ20RA2
Αρ. ΣκαφώνS66887646555ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ
ΑπόστασηΜ2525252525252518181616
ΒαρύτηταB11111111111
1 BIDOURIK R 11111112DNC  5614
C 707707816816764707577520   
2 PHOEVIE R 322442334  4895
C 548612707577540612447465387  
3 SOKRATIS P. R 656553451324782
C 433463500535500548408393548400447
4 CALYPSO R 233DSQ6DNCDNC12114366
C 612548632 468  600474516516
5 ONAR R 5656342    3523
C 463433535500592500500    
6 RAFFICA DI VENTO R 447325DNC    3227
C 500500471632661463     
7 ROSA F R DNCDNC8776DNCDNCDNC442522
C   447471441433   365365
8 IRIDANOS R        63551467
C        367424338338
9 SOFIA R DNCDNC42   DNCDNCDNCDNC1284
C   577707       
10 DELSPYANA R          23847
C          447400
11 IRIDINI R        45  783
C        424359