Κύπελο Πατρέας
sCore = sqrt(S*M/(R+2)) * 100 * B
ORC CLUB
Προσμετρώνται 10 ιστιοδρομίες
Ιστιοδρομίες12345678910111213141516
MANORA1MANORA2MANORA3MANORA4ΑΝΚ.ΑΝRA1ΑΝΚ.ΑΝRA2ΑΝΚ.ΑΝRA3ΜΙΓΙRA1ΜΙΓΙRA2ΘΥ20RA1ΘΥ20RA2ΣΩΜΙ20RA1ΑΡΚΑ20R1ΑΡΚΑ20R2ΝΑΝΑ20RA1ΝΑΝΑ20RA2
Αρ. ΣκαφώνS11101414141413181714129101066ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ
ΑπόστασηΜ25252525252525181816165618181212
ΒαρύτηταB1111111111111111
1 KALYDONA R DNCDNC1.5113824  311  8815
C   108010801080837570900714  1004775775  
2 IRIS R 34.51.5321659141DNCDNC1.518796
C 742645108083793510806376805278645661296  490490
3 ZMPIRIS R 11545471237DNF44  7996
C 957913707764707764601103987566946279548548  
4 ELENA R RETDNC424251189DNCDNC22DNCDNC6924
C 48 764935764935681499553451  671671  
5 CAPT. YIOTIS R 2399910212145DNC2  1.526847
C 829707564564564540901481437566 1122  490424
6 CHER R 42668649546     6594
C 677791661661592661736543661611490     
7 FILINTA R 77311773813DNCDNC535556508
C 553527837519624624806569452  849600507321321
8 EX ANIMO R 54.575108971173   335998
C 627645624707540592544600485499620   379379
9 AGIOS RAFAIL R     3514121     5878
C     83770710417351010748800     
10 EVZAN R 661286910DNCDNC128688  5638
C 586559500592661564520  400438794424424  
11 SIBA R 89812   10662     4453
C 524477592500   520618529693     
12 MELENI R DNCDNC141413121217171310 99DNCDNC4425
C   468468483500482413401386400 405405  
13 DIINEKIS R 10101313111311  DNCDNC DNCDNC  3403
C 479456483483519483500         
14 CHIMOULIS R DNCDNC10101211DNC1310DNCDNC     3069
C   540540500519 465505       
15 KIRKI II R        6710DNCDNF10104DNC2850
C        636583432 79387387346 
16 PEGASUS R        33  4    2504
C        805782  917    
17 OKIROI R          85 53DNC42450
C          473524 507600 346
18 STELIOS R 98117            2143
C 500500519624            
19 EY R     14RET131815  DNFDNCDNC  1886
C     46848465402424  79    
20 PITHEAS R     DNCDNCDNC  119 67  1754
C          415418 474447  
21 ANNA R        1612DNCDNCDNCDNCDNC661492
C        424468     300300
22 AZUL R        15DNC   76DNCDNC1358
C        437    447474  
23 AMFITRITI R        1416DNS12     1232
C        450412 370     
24 ARIADNI R        DNCDNC1411     758
C          374384     
25 HARA R     DNCDNCDNC          
C                 
ORC INTERNATIONAL
Προσμετρώνται 10 ιστιοδρομίες
Ιστιοδρομίες12345678910111213141516
MANORA1MANORA2MANORA3MANORA4ΑΝΚ.ΑΝRA1ΑΝΚ.ΑΝRA2ΑΝΚ.ΑΝRA3ΜΙΓΙRA1ΜΙΓΙRA2ΘΥ20RA1ΘΥ20RA2ΣΩΜΙ20RA1ΑΡΚΑ20R1ΑΡΚΑ20R2ΝΑΝΑ20RA1ΝΑΝΑ20RA2
Αρ. ΣκαφώνS6688764655584344ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΩΝ
ΑπόστασηΜ25252525252525181816165618181212
ΒαρύτηταB1111111111111111
1 BIDOURIK R 11111112DNC  1  DNCDNC6836
C 707707816816764707577520   1222    
2 PHOEVIE R 322442334  311215945
C 548612707577540612447465387  947490424346400
3 CALYPSO R 233DSQ6DNCDNC12112  DNCDNC5424
C 612548632 468  6004745165161058    
4 SOKRATIS P. R 65655345132822445067
C 433463500535500548408393548400447669424367283283
5 ONAR R 5656342    6  125017
C 463433535500592500500    748  400346
6 RAFFICA DI VENTO R 447325DNC    5    4027
C 500500471632661463     800    
7 ROSA F R DNCDNC8776DNCDNCDNC44 DNF3  2889
C   447471441433   365365 38329  
8 IRIDANOS R        6355 3DNC332466
C        367424338338 379 310310
9 IRIDINI R        45  4  DNCDNC1647
C        424359  864    
10 DELSPYANA R          237    1553
C          447400706    
11 SOFIA R DNCDNC42   DNCDNCDNCDNC     1284
C   577707