Επικοινωνία

                         88η Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας                                

27η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2016

 

1Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

2Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

3Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

4Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 ORC International

Courses

 ORC International

Courses

 ORC International

Courses

ORC International

Courses

 ORC International

 

 ORC Club

 ORC Club

 ORC Club

ORC Club

 ORC Club

 Non Spinnaker

Non Spinnaker

Non Spinnaker

Non Spinnaker

Non Spinnaker

 

 

 


26η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2014

Αποτελέσματα