Επικοινωνία

                    88η Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας                       Α' Φάση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος J/24                                   

ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ 2013

ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ 2016

ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ 2011

ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ 2009