Επικοινωνία

                         88η Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας                                

ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ 2013

ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ 2016

ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ 2011

ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ 2009