Επικοινωνία

Ημέρες Κορινθιακού - Ημέρες Ζωής Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Συνέντευξη του Προέδρου, κ. Κ. Καλογερόπουλου και του Εφόρου Δημ. Σχέσεων, κ. Σπ. Αντωνιάδη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ημέρες Κορινθιακού - Ημέρες Ζωής».      ...

Ξενάγηση στον χώρο του Ι.Ο.Πατρών από τον Έφορο Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου και καθηγητή Φυσικής Αγωγής ...