Επικοινωνία

Για την καλύτερη ενημέρωση των σωματείων αλλά και των ενδιαφερομένων σχετικά με τη σχολή Προπονητών ...

Η εκδήλωση Απονομής Επάθλων για τους Αγώνες Ανοικτής Θάλασσας 2017 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 18:30, στην Αίθουσα ...

Σεμινάριο Κριτών Αγώνων Ιστιοπλοΐας Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Η ΑΕΑΕ προγραμματίζει ένα Σεμινάριο Κριτών αγώνων ιστιοπλοΐας που αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση νέων Εθνικών Κριτών και θα γίνει στην Αθήνα τον Δεκέμβριο 2017, από Παρασκευή απόγευμα μέχρι ...

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβούλιου του Ομίλου έχει ως εξής:                                      ...

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών 29/10/2017 Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 29/10/2017 έχουν ως εξής:                                        ...

Σελίδες