Επικοινωνία
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τετάρτη 7/3, ώρα 21:00, στη Γραμματεία του Ομίλου.