Επικοινωνία
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη 16/1, ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ομίλου.