Επικοινωνία

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη 24/4, ώρα 20:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ομλου.