Επικοινωνία

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τετάρτη 12/9, ώρα 20:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ομίλου.