Επικοινωνία

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη 26/6, ώρα 20:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ομίλου.