Επικοινωνία

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 12/11, ώρα 20:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ομίλου.