Επικοινωνία
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Πέμπτη 15/2, ώρα 20:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ομίλου.