Επικοινωνία

Αλλαγές στους κανονισμούς ORC και WS Special Regulations Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018
Η Παρουσίαση του μέλους της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΑΘ, κ. Φιλίπ Κορμπέτ σχετικά με τις αλλαγές στους Κανόνες και Ειδικούς Κανονισμούς Ανοικτής Θάλασσας (ORC, WS Special Regulations) 2018, που έγινε τη Δευτέρα 12/3/18.